OHRY

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu rehtorin toimesta. Oppilashuoltoryhmän kokoontumisesta tehdään työsuunnitelma, jossa on sovittu päivämäärät ja kokoontumiskerrat sekä arvioidaan oppilashuoltoryhmän toimintaa. Tarpeen mukaan voi järjestää pienempiä oppilashuoltoryhmän palavereita.

Oppilashuoltoryhmän kokoontumiset:
- Alle 100 oppilasta -> 1 krt / kk
- 100-200 oppilasta -> joka toinen viikko
- Yli 200 oppilasta -> joka viikko

Jokaisen koululuokan oppilaat huomioidaan vähintään kerran vuodessa oppilashuoltoryhmässä.

Ryhmässä voidaan kehittää oppilahuoltotyötä, kun oppilasasioita ei ole käsiteltävänä.