Wilma

Wilmaan merkitään:

positiivinen palaute
poissaolot
myöhästymiset
tavaraunohdukset
koetulokset
käyttäytymiseen liittyvät asiat
läksyjen unohdukset
tukiopetukset
seuraamukset

Jokainen opettaja hoitaa opettaviensa oppilaiden asioiden merkitsemisen. Wilma-merkintöjen tekeminen kuuluu opettajan virkavelvollisuuksiin. Luokanopettajan ja -valvojan tulee seurata oppilaidensa merkinnät säännöllisesti ja viedä asiat tarvittaessa huoltajien sekä oppilashuoltoryhmän tietoon. Yhteenvedon voi myös tulostaa oppilaan kotiin tarkistettavaksi.