Huolen puheeksioton ennakointilomake

Lomake on tarkoitettu tueksi tilanteissa, joissa:

Sinulla on huolta lapsen/ nuoren hyvinvoinnista.
Et ole syystä tai toisesta ottanut asiaa selvästi puheeksi huoltajien kanssa ja haluat kehitellä huolen ilmiasemista osana työtäsi lasten ja nuorten hyväksi.

Lomakkeessa on kolme osaa:
1) A osa on tarkoitettu täytettäväksi silloin, kun olet valitsemassa tilannetta, jossa aioit kehitellä huolen aiheesi puheeksiottamista.

2) B osa on tarkoitettu täytettäväksi silloin, kun olet juuri valmistautumassa tapaamaan lapsen/nuoren huoltajan tai huoltajat. Voit käyttää lomaketta myös muiden lapselle tärkeiden aikuisten kanssa.

3) C osa on tarkoitettu täytettäväksi pian tuon tapaamisen jälkeen.

Lomake