Lapsen ja perheen tukeminen ja tehostettu tuki

 

Kodin ja koulun yhteiset sopimukset ja toimintamallit
Luokan säännöt selviksi oppilaille ja positiivinen palaute
Iltapäivätoiminta
Päivittäiset kasvatuskeskustelut
Läksyparkki tai läksyvihko
Tukiopetus
Luokan tai ryhmän vaihto
Ennakointi tunnin kulusta tai struktuuri
Käytöksen välitön arviointi
Käytöksessä pilkottuja tavoitteita, joita harjoitellaan (hyveiden opettamista ja ohjaamista)
-paikalla pysyminen
-itsehillintä
-tervehtiminen

 

Lyhennetty koulupäivä tai viikko
Opettajan työkalupakki
Sosiaaliohjaajan palvelut
Koulupsykologin palvelut
Perhepalvelukeskuksen palvelut
Lasten -ja nuorten psykiatrian palvelut
Lastensuojelun avohuollon tukitoimet
Pienryhmäopetus /osa-aikainen erityisopetus
Konsultointi
Tukijaksot koulunkäyntitaitoja tukevalla ja kuntouttavalla luokilla
Etsivän nuorisotyön palvelut