Tunnista haastava käytös

Myöhästely
Poissaolot
Sovituista pukeutumissäännöistä poikkeaminen (esim. pipot, ulkovaatteet)
Läksyjen tekemättä jättäminen
Puuttuvat opiskeluvälineet
Asiaton kielenkäyttö

-Nimittely
-Toisen päälle puhuminen
-Kiroilu
Itsensä, toisten oppilaiden, aikuisten vahingoittaminen
Vetäytyvä käytös
Ei-ikätasoinen seksuaalinen käyttäytyminen
Opetukseen liittymätön puuhastelu
Tunnilla syöminen ja juominen
Toisten tavaroiden luvaton käyttö
Kännykän käyttö oppitunnilla
Tavaroiden heittely, repiminen ja rikkominen
Uhmakas käyttäytyminen
Väkivaltainen käytös
Päihteet, tupakointivälineet
Tulentekovälineet
Väkivallasta kertovat merkit
Uhkailu