Kouluterveydenhoitaja, -lääkäri ja -psykologi

arvioi jatkohoidon tarpeen (Perhepalvelukeskus, neurologi, lasten- ja nuorisopsykiatrian pkl).
arvioi muiden tukitoimien tarpeen (toimintaterapia, perhetyö).
tekee tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoitoon tai terapiaan.

tukee lasta ja vanhempia:
neuvottelu lapsen, vanhempien ja opettajien kanssa (tarvittaessa mukana muita yhteistyötahoja).
kahdenkeskiset tapaamiset oppilaan kanssa.
selvittää perheen voimavarat ja vanhemman jaksamisen.
ohjaa tarvittaessa vanhemmat tuen piiriin.
tarvittaessa yhteys vanhemman hoitotahoon.

Psykologi: lisäksi oppimisvaikeustutkimukset.

Lääkäri: arvioi lääkehoidon tarpeen.