Seuranta

Oppilaan tilanteen säännöllinen seuranta edesauttaa oppilaan tavoitteiden saavuttamista.
Säännöllinen seuranta voi olla mm:
Verkostopalaverit kuuden viikon välein.
Puhelu vanhemmalle kerran viikossa.
Oppilaan kanssa jutustelu kerran viikossa.
Oppilaan tekemä itsearviointi omasta käytöksestään oppitunnin jälkeen.

Säännöllinen seuranta ja tavoitteiden uudelleenarviointi jäntevöittää jokaisen asiaosaisen toimintaa.