Haastava käytös hallinnassa

Oppilaan opiskelu sujuu perusopetuksen mukaisesti oman oppimissuunnitelman tai yleisen opetussuunnitelman tavoitteissa. Oppilas osallistuu opetukseen kykyjensä mukaisesti ja käyttäytyy asiallisesti. Oppilaan koulunkäyntiä voi tukea tarvittaessa oppimissuunnitelman tai HOJKS:in mukaisesti. Oppilaan koulunkäyntiä seurataan sovitusti ja suunnitelmallisesti esimerkiksi kuukauden välein.