Lapsen ja perheen hoito perheneuvolassa

 

Yleensä koulussa on ollut tukitoimia, tutkimuksia ja neuvotteluita lapsen oppimiseen ja/tai käyttäytymiseen liittyvissä pulmissa

Huolen jatkuessa lapsi ja perhe ohjataan perheneuvolan asiakkaaksi tai perheneuvolan työntekijää pyydetään kouluneuvotteluun tai oppilashuoltoryhmään arvioimaan yhdessä perheen ja koulun henkilökunnan kanssa tarvittavia tuki-, tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä.

Perheneuvolassa lasta ja perhettä voidaan tukea monella tavalla:

- lapsen tilanteen tarkempi tutkiminen (mahdollinen testaus, haastattelut, ym.) perheen tilanteen tarkempi kartoittaminen ja tuen tarve
- lapsen yksilökäynnit, vanhempien tukikeskustelut, perhekäynnit konsultoivan lastenpsykiatrian erikoislääkärin arvio ja hoitosuositukset (esim. lääkitys) osallistuminen kouluneuvotteluihin, palautekeskustelut kouluissa ja opettajien tukeminen
- ohjaaminen erikoissairaanhoitoon (lastenpsykiatria, lastenneurologia, ym.) tai muun tuen, esim. sosiaalityön, piiriin ja yhteistyö ko. tahojen kanssa

Seuranta
seurantakäynti perheneuvolassa ja/tai koululla

 

KOULUKONSULTAATIO

Lähtökohtana voi olla yksittäisen koulun työntekijän havainnot lapsen käyttäytymisestä, mielialasta, oppimisesta tai muutoksesta edellisissä, jotka aiheuttavat huolta. Tällöin työntekijä voi ottaa asian puheeksi koulun oppilashuollossa, esimiehensä kanssa tai konsultoida perheneuvolan työntekijää asiassa. Konsultaatio voi olla nimetön, jos lupaa yhteydenottoon perheneuvolaan ei ole

Perheneuvolan työntekijää voidaan pyytää konsultoimaan kouluneuvotteluun yhdessä perheen kanssa tai oppilashuoltoryhmään (perheen luvalla)

Konsultaation ei tarvitse välttämättä johtaa asiakkuuteen perheneuvolassa. Toisinaan voi olla vain tarpeellista pohtia lapsen asioita ja tarpeellisia tukitoimia yhdessä eri ammattikuntien edustajien kanssa, laajentaa näkökulmaa vaikeassa tilanteessa tai sopia moniammatillisesta seurannasta

Perheneuvola
Koskentie 11, 42100 JÄMSÄ
puh. 020638 3646