Lastenneurologia ja lastenpsykiatria

Perusterveydenhuollon laajat selvittelyt ennen lähetettä.
Lähete erikoissairaanhoitoon tehdään, kun

- tarve laaja-alaisempiin selvittelyihin; perusterveydenhuollon resurssit eivät riitä.
- vaikea-asteiset oireet esim. itsetuhoisuus, käytösoireet, tunne-elämän pulmat.
- lieväkin oireilu, jos se jatkuu tukitoimista huolimatta.
- haasteelliset vuorovaikutuksen pulmat.
- lapsen oireilun lisäksi perheellä on moniongelmaisuutta ja riskitekijöitä.
Lähetteen erikoissairaanhoitoon tekee koululääkäri.
Lastenpsykiatrin koulukonsultaatioon lähetteen tekee koululääkäri tai koulupsykologi.