Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja Kolikko

Lähete nuorisopsykiatrian poliklinikalle

- 13-vuotiaasta alkaen; nuori on motivoitunut hoitoon.
- tunne-elämän pulmat, käytöshäiriöt, ihmissuhdevaikeudet, syömishäiriöt, traumaattiset kokemukset, väkivalta.
- ennen lähetettä perusterveydenhuollon toimenpiteet ja lastensuojeluilmoitus tehtynä, mikäli se on tarpeen.
- lähetteen tekee koululääkäri, terveydenhoitaja tai koulupsykologi.

Nuorisopsykiatrian liikkuva työryhmä (Kolikko) tarjoaa palveluita nuoren omassa ympäristössä mm. oppilaitos, koti:
- verkostokeskeinen ja moniammatillinen työote, voidaan pyytää työntekijää mukaan esim. kouluneuvotteluihin.
- on tulla perustason, opiskeluterveyden- ja oppilashuollon avuksi, kun herää huoli nuoren mielenterveydestä.

Nuorisopsykiatrian liikkuva työryhmä, KOLIKKO