Ilmaise huolesi

TEE LASTENSUOJELUILMOITUS
Lastensuojelulaki § 25

Opettajan velvollisuuudet:
OPPILAALLA tulee olla oikeus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa

* Oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen
* Jatkuva monipuolinen arviointi
* Tuen antaminen aloitetaan riittävän varhain
* Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeen

* OPETTAJALLA on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa

* Opetustyöhön kuuluu myös ohjauksellisia ja oppilashuollollisia tehtäviä
* Tuen tarpeen arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin.
* KOULUN JOHDOLLA on vastuu tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvissä ratkaisuissa.