Mitä oppilashuolto on?

Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä.

 

Tavoitteena on luoda turvallinen ja terveyttä edistävä oppimisympäristö.

Oppilashuoltotyön onnistuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä