Koulukiusaaminen

 

Koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku oppilas joutuu jatkuvasti kiusaamisen kohteeksi. Kiusaajia voi olla yksi tai useampia. Kiusaamiselle ominaista on siis systemaattisuus, toistuvuus sekä osapuolten epätasaväkisyys.  

Koulukiusaamisen erottaa muusta aggressiivisesta käyttäytymisestä se, että toinen on alistettu ja nöyryytetty, toinen alistaja ja nöyryyttäjä. Alistajana ja nöyryyttäjänä voi olla yksi oppilas, muutaman hengen ryhmä tai kokonainen koululuokka. Kiusaamisen hiljainen hyväksyntä mahdollistaa kiusaamisen jatkumisen. Koulun lisäksi kiusaamista voi tapahtua myös netissä tai kännykän kautta.

 
Kiusaamisen muodot:
-sanallinen mm. pilkkaaminen, nimittely

-sosiaalinen mm. eristäminen, syrjiminen

-fyysinen mm. töniminen, lyöminen

 
Koulukiusaamista ei tule missään muodossa hyväksyä. Keskeistä on, että asiaan puututaan nopeasti ja kiusaamistilanteet selvitetään. Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen ympäristöön, jossa ei esiinny kiusaamista.

Ennaltaehkäisevä toiminta koulussa

Koulukiusaamiseen puuttuminen

Kiusaamisen käsittelylomake

Linkkejä:
www.mll.fi

KiVa