Tapaturmat

Koulumatkalla ja koulualueella tapahtuvat tapaturmat kuuluvat koulun vastuualueeseen ja näin ollen oppilaalla on oikeus koulutapaturman maksuttomaan hoitoon (Perusopetuslaki 34 &):