Työmenetelmiä

 

Friends - mielen hyvinvointia edistävä ohjelma koululaisille


KiVa -koulu on Opetusministeriön rahoittama hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.


Vastuun portaat on vastuuntunnon kehittymistä edistävä tapa puuttua lasten ja nuorten tekemiin vääryyksiin.

 

Lions Quest on turvallisuutta ja terveyttä edistävä toiminnallinen ohjelma

 

Kummi- ja tukioppilastoiminta

 

Oppilaskunta