Koulukuljetukset

Perusopetuslain 32§:n mukaisesti kaupunki järjestää koulukuljetuksen oppilaille, joiden koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Alle viiden kilometrin koulumatkan vaikeuden ja vaarallisuuden kaupunki määrittelee Koululiitu-ohjelman mukaan. Matkan rasittavuudesta tarvitaan lääkärin lausunto.

Muut kuljetukset
Jos oppilas ei kykene sairauden tai koulutapaturman takia suoriutumaan koulumatkasta ilman kuljetusta, niin kuljetus myönnetään lääkäriltä saadun todistuksen perusteella.

Lisää tietoa koulukuljetuksista

Hakemuslomake maksuttomaan koulukuljetukseen