Lapsen ja perheen kriisit

Lapsen psyykkisiä kriisejä ovat ratkaisemattomat kehityskriisit, elämänmuutoskriisit ja traumaattiset kriisit. Lapsen
yksilöllisen kriisin tunnistaa parhaiten hänet hyvin tunteva henkilö.
 
Ratkaisemattomat kehityskriisit
Lapsen kasvua ja kehitystä vakavasti lukkiuttava tilanne, jossa lapsi ei ole kyennyt ratkaisemaan omaan kehitykseensä kuuluvaa kasvukriisiä ikätasoisesti.
Lapsi voi etsiä ratkaisua psyykkisin oirein, esimerkkinä kuoreensa vetäytyen, käyttäytymällä väkivaltaisesti, vahingoittamalla itseään.

Elämänmuutoskriisit
Ennakoitavissa olevat muutokset, jotka vaativat valmistautumista ja sopeutumista, esimerkkinä avioerotilanteet ja perheen muutot, koulun ja kaveripiirin vaihtuminen.
Avioerotilanteessa vaikeiden huolto- ja tapaamisoikeusriitojen kohteeksi joutuminen voi aiheuttaa lapselle myös traumaattisen kriisin.

Traumaattiset kriisit
Äkillinen ja odottamaton lapsen psyykkistä ja/tai fyysistä turvallisuutta, olemassaoloa ja hyvinvointia uhkaavaa asia, kuten lapsen fyysinen ja seksuaalinen pahoinpitely, vahingoittuminen onnettomuuksissa, sairastuminen vakavasti, vanhemman kuolema tai vanhemman vakava sairastuminen.Miten tuen lasta järkyttävien tapahtumien jälkeen?

-kriisikeskus

-Opetushallituksen sivut kouluille

-surunkäsittelyohjeita lapselle

-lähisuhdeväkivalta