Toiselta kolmannelle luokalta

- viikkotuntimäärä lisääntyy

- A1-kielen (ensimmäisen vieraan kielen) opiskelu alkaa

- mahdollinen alkuopettajan vaihtuminen/aineenopettajat mukaan opetukseen

- itsenäisen työskentelyn ja vastuun lisääntyminen