Neljänneltä viidennelle luokalle

- käsityön valinta: tekstiilityö/tekninen työ, valinta sitova perusopetuksen ajan

- 5. luokalta alkavat aineet; historia, fysiikka-kemia, maantieto, biologia

- A2-kieli, valinta sitova perusopetuksen ajan

- itsenäinen työskentely ja vastuu lisääntyy edelleen