Alakoulusta yläkouluun

- usein siirtymisen liittyy koulurakennuksen vaihto/ ja siirtyminen aineenopettajajärjestelmään.

- oppilaan oma vastuunotto painottuu, vastuu koulunkäynnistä ja sen tukemisesta kuitenkin edelleen kodeilla

- erilaiset ryhmäyttämistavat kehittävät keskinäistä tuntemista, luottamusta ja parantavat oppimisilmapiiriä.

Tiedonsiirtolomake

 
6.lk
- oppilastietolomake kotiin
- luokanopettaja kartoittaa taustatiedot
- tarvittaessa siirtopalaverit, joihin osallistuu mahdollisuuksien mukaan oppilas, huoltaja, luokanopettaja, luokanvalvoja, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, kuraattori tai koulupsykologi
- oppilashuoltotyöryhmä käsittelee tarvittaessa oppilaan asioita
- opinto-ohjaaja/rehtori / opettaja ja tukioppilaat käyvät kertomassa opiskelusta yläluokilla
- mahdollinen tutustumispäivä, tutustumiskäynnit uuteen kouluun
- vanhempainilta tulevien seiskojen vanhemmille
 
7.lk
- uusiin asioihin sopeutuminen: aineenopettajajärjestelmä, aineluokat, uudet oppiaineet (ruotsi, terveystieto, kotitalous, oppilaanohjaus),
- kuukausiraportti
- mahdolliset vanhempainvartit
- vanhempainillat
- tukioppilastoiminta, kummioppilaat, oppilaskunta
- nuorisotoimi, seurakunta ja muut yhteistyötahot esittelevät nuorisotoimintaansa
- 7. luokkien ryhmäyttäminen