Esiopetus - perusopetus

- esiopetuksen tavoitteena on antaa lapselle riittävät koulunkäynnin valmiudet

- kouluvalmiuden arviointi jatkuu koko esiopetuksen ajan

- kouluvalmiustestit (ryhmä- ja yksilötutkimukset vanhempien luvalla)

- mahdolliset palaverit vanhempien kanssa

- siirtopalaverit joihin osallistuu mahdollisuuksien mukaan esiopettaja, erityisopettaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja ja tuleva luokanopettaja