Kun oppilas vaihtaa koulua


Huoltajan velvollisuus on ilmoittaa lapsi uuteen kouluun

Kun oppilas vaihtaa koulua kunnan sisällä tai siirtyy toisen kunnan järjestämään opetukseen, on opetuksen järjestäjän saatava viipymättä opetuksen kannalta välttämättömät tiedot opetuksen edelliseltä järjestäjältä. Siirrettäviä tietoja ovat esimerkiksi erityisopetussiirtopäätös ja hojks. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksenjärjestäjän pyynnöstä.

Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta. Vain ajankohtaiset ja välttämättömät asiat siirretään.

 

lomake