Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Esimerkkejä hyviksi koetuista kodin ja koulun yhteistyömuodoista:
 
- vanhempainillat
- koulu/luokkakohtaiset
- teemoittain
- ongelmatilanteissa, esim. koulukiusaaminen

- tiedotteet
- syys- ja kevättiedotteet
- kuukausitiedotteet
- reissuvihko

- Wilma, sähköinen väline kodin ja koulun yhteistyöhön ( demoversio )

- oppilaskohtainen yhteydenpito kotiin
- vanhempainvartit ja kehityskeskustelut
- arviointikeskustelut ja luokanvalvojan vastaanotot
- vanhempien tapaamiset, puhelinkeskustelut, sähköposti ja tekstiviestit
- HOJKS -keskustelut

- muut tilaisuudet ja toiminta
- juhlien, teemapäivien, tapahtumien ym. yhteissuunnittelutilaisuudet
- yökoulut, retket ja leirikoulut
- vanhempainyhdistysten toiminta 

Vanhempainvartin lomake

YHTEISTYÖSTÄ SYNTYY HYVÄ KOULU!