Erityisopettajan testit

Lukuvuoden aikana erityisopettaja teettää tarvittaessa luokissa testejä. Erityisopettaja voi myös
suorittaa yksilöllistä kartoitusta oppilaan kyvyistä ja taidoista. Testien ja kartoitusten tarkoituksena on
saada tarkempaa tietoa oppilaan vaikeuksien syistä ja näin suunnitella hänelle parhaiten sopivia
tukitoimia.

Koulussa käytetään seuraavia testejä luokilla 1 - 6:

 Luokilla 7 – 9 oppimisen arvioinnissa käytetään:

Seulontataulukko ja tarkemmat tiedot testeistä