Yleinen tuki

- eriyttäminen

- kodin ja koulun välinen yhteistyö

- tukiopetus

- kerhotoiminta

- aamu- ja iltapäivätoiminta 1.-2.luokkien oppilaille

- joustavat ryhmittelyt

- oppilaan ohjaus

- oppilashuollon tuki

- oppimissuunnitelma

- osa-aikainen erityisopetus

- apuvälineet yms.

- avustajapalvelut

-samanaikaisopetus