Esiopetussuunnitelma

Esiopetuksen sisältö perustuu valtakunnallisiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, joiden pohjalta on laadittu kaupunkien omat esiopetussuunnitelmat. Esiopetuksessa ei jaeta opetusta oppiaineisiin, vaan se muodostuu eheytetyistä  kokonaisuuksista. Nämä kokonaisuudet liittyvät lapsen elämänpiiriin, arjen tilanteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Esiopetussuunnitelman sisältöalueita ovat:

- kieli- ja vuorovaikutus
- matematiikka
- liikunta
- ympäristö- ja luonnontieto
- musiikki ja kuvallinen ilmaisu
- etiikka ja katsomus

Jämsän kaupungin esiopetussuunnitelma