Kouluvalmiuden arviointi

Esiopetusvuoden aikana tehdään seuraavat arvioinnit:
 
- KPT (kontrolloitu piirrostarkkailu)
- Makeko (matematiikan keskeisen oppiaineksen koe, esiopetus)
- Breuer-Weuffen erottelukoe

Ryhmä- ja yksilötutkimukset