Huolen ilmaantuminen

Huoli voi syntyä koulussa tai kotona. On tärkeää, että huolesta keskustellaan eri osapuolen kesken.


- jos huoli on herännyt koulussa, ensisijaista on keskustella asiasta oppilaan huoltajan kanssa


- huolesta puhuminen ei edellytä välttämättä jatkotoimenpiteitä

- huoli otetaan esiin oppilashuoltotyöryhmässä, huoltajalla oltava tieto oppilaan asian esille ottamisesta


-huolenkartoituslomake (tulossa)

vetäytyminen
oppimistulosten lasku
alavireisyys aggressiivisuus
kiusaaminen likaiset vaatteet/epäsiisteys
väsymys, uupumus häiriökäyttäytyminen
muutos lapsen käyttäytymisessä apaattisuus
alisuoriutuminen uhmakkuus
tapaturma-alttius päihteiden käyttö
toistuvat jälki-istunnot ei huolehdi kouluasioistaan
selittämättömät poissaolot poistumiset kesken päivän