Jos lapsi sairastuu koulupäivän aikana

Terveydenhoitaja:
- tutkii ja arvioi tilanteen.
- ottaa yhteyttä vanhempiin ja yhdessä sovitaan miten toimitaan.
- vastuu siirtyy vanhemmille.


Opettaja:
- jos terveydenhoitaja ei ole koululla paikalla, opettaja arvioi tilanteen ja on yhteydessä vanhempiin.
- vanhempien kanssa sovitaan, miten tilanteessa edetään
- vastuu siirretään vanhemmille.