Rehtorin tehtävät oppilashuollossa

 

• oppilashuoltotyön organisointi ja johtaminen, kokonaisvastuu oppilashuoltotyöstä


• suunnittelee ja toteuttaa oppilashuoltotyötä yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa


• oppilashuoltoryhmän puheenjohtaja


• hyväksyy HOJKSien sisällön, tekee tarvittavat hallinnolliset päätökset