Oppilaanohjaus

 

• Oppilaanohjauksen tavoitteena on oppilaan opintojen sujuminen mahdollisimman hyvin, sekä oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen. Erityisesti tukea tarvitaan siirtymävaiheissa, valinta- ja pulmatilanteissa.

• Tarkoituksena on ohjata oppilasta niin, että hän ottaisi yhä enemmän vastuuta omasta opiskelustaan ja pystyisi tekemään opiskeluaan ja jatko-opintojaan koskevia valintoja.