Koulupsykologin työmuodot

Koulupsykologin asiantuntijuutta lapsen ja nuoren kokonaiskehityksestä on mahdollista käyttää erilaisissa neuvottelutilanteissa koulussa. Esim. opettaja pyytää psykologia mukaan huoltajien kanssa käytävään keskusteluun ja miettimään mistä jossakin pulmassa on kyse ja mitä voitaisiin yhdessä tehdä asian eteen. Vanhempia on hyvä informoida etukäteen neuvotteluun osallistujista.

Psykologin tutkimukset voivat sisältää:
-haastattelun (oppilas/ vanhemmat/ opettaja jne.)
-havainnoinnin kahdenkeskisessä ja/tai luokkatilanteessa
-kehityshistorian ja aikaisemman tutkimustiedon laajan koonnin
-kykytestit, vapaita piirrostehtäviä

Muita työmuotoja:
-tukikeskustelut oppilaan kanssa
-vanhempien ja opettajien konsultointi
-luokkatyöskentely, esim. luokkahengen parantamiseksi yhdessä kuraattorin kanssa
-verkostopalavereihin osallistuminen