Kouluterveydenhuollon suunnitelmaOppivelvollisuuden aikana kouluterveydenhuolto jatkaa sitä lapsen terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa, joka on aloitettu jo äitiys- ja lastenneuvolassa.

Koko ikäluokkaa koskevat määräaikaiset terveystarkastukset ja seulontatutkimukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen.

Oppilaskohtaiset terveystarkastukset

Oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen ja arviointi toteutuvat tietyillä luokka-asteilla tehdyissä määräaikaistarkastuksissa. Niiden tavoitteena on oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin arvio ja sen pohjalta tehty oppilaan henkilökohtainen terveydenhoitosuunnitelma, jossa huomioidaan oppilaan tuen tarve ja sen toteuttaminen sekä tarvittavat seurantakäynnit kouluterveydenhoidossa.

Suunnatut terveystarkastukset:
Tehdään oppilaille vanhempien toivomuksesta ja/tai jos on pitkäaikaissairauksia tai vammaisuutta, oppimisvaikeuksia, koulusta poissaoloja, käyttäytymiseen liittyviä ongelmia tai joiden perheen kyky tai mahdollisuudet tukea oppilasta on puutteellinen sekä vieraasta kulttuurista tulevat oppilaat.

Määräaikaisia ja suunnattuja terveystarkastuksia tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri.


Määräaikaiset terveystarkastukset

Kouluuntulotarkastus (kaksiosainen)
- ennen koulun alkua ja ensimmäisen kouluvuoden keväällä
- oppilas, vanhemmat, terveydenhoitaja ja tarvittaessa lääkäri ja/tai opettaja

3-lk:n terveystarkastus
- oppilas,terveydenhoitaja ja mahdollisesti vanhemmat

5-lk:n laajennettu terveystarkastus
-oppilas, koululääkäri, terveydenhoitaja ja vanhemmat

6-lk:n kasvun ja kehityksen seuranta
- oppilas, terveydenhoitaja

7-8-lk laajennettu terveystarkastus
- oppilas, koululääkäri, terveydenhoitaja ja mahdollisesti vanhemmat
- nuorison terveystodistus