Lastenpsykiatria

Vastaanotolle pääsee koululääkärin tai koulupsykologin ohjaamana, asiakaskuntana alakouluikäisiä oppilaita ja heidän perheitään.

Lastenpsykiatrin konsultaatiota käytetään, kun halutaan arviota:
- lapsen psyykkisestä tilanteesta (esim. masentuneisuus, ahdistuneisuus)
- lapsen kokonaistilanteesta (perheen ja/tai koulun mahdollisuuksista tukea lasta)
- ovatko koulussa toteutettavat tukitoimet riittäviä
- perheen ulkopuolisen avun tarpeesta (esim. lastensuojelun keinot, perheneuvolan palvelut)
- lääkityksen tarpeesta (esim. ADHD)
- mahdollisesta lastenpsykiatrisesta osastohoidosta.

Tarvittaessa mukana oppilaan ja huoltajien lisäksi verkostoa, esim. opettaja, sosiaalityöntekijä.

Lastenpsykiatri käy Jämsässä noin kerran kuukaudessa työparinaan koulupsykologi.

 

Takaisin edelliselle sivulle