Perhepalvelukeskus

Perhepalvelukeskukseen kuuluu lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perheneuvola ja terapiatyöntekijät – kaikki lasten terveyden ja hyvinvoinnin piirissä työskenteleviä.

PERHENEUVOLA

-palvelee alueen lapsia ja heidän perheitään

-palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaille maksuttomia

-vastaa alueen lastenpsykiatrisesta avohoidosta

-antaa työnohjausta, konsultaatiota ja koulutusta lasten kehitykseen ja perheen ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä


Lapsen huoltajat voivat ottaa yhteyttä, kun
• halutaan keskustella kasvatus- tai perheasioista
• on huolta lapsen kehityksestä tai käyttäytymisestä
• lapsella on vaikeuksia päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa
• perheessä on jatkuvia ristiriitoja
• perheessä mietitään avioeroa
• perhe on kohdannut menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita

Ratkaisuja yhdessä
• ratkaisuja huolenaiheisiin etsitään yhteistyössä asiakkaan tai perheen kanssa
• tarvittavista tutkimuksista ja hoidoista neuvotellaan ja sovitaan yhdessä
• yhteydenpito muihin viranomaisiin tapahtuu vain asiakkaan luvalla

 

Lastenpsykiatria

Toimintaterapeutti

Puheterapeutti

Fysioterapeutti

Lastenlääkäri