Toimintaterapeutti

Asiakkaat lähinnä starttiluokkalaisia tai 1-2.luokan oppilaita

Havainnoi, haastattelee ja arvioi

- lapsen aistitoiminnallisia ja motorisia perusvalmiuksia sekä kehon ja käden koordinaatiotaitoja
- tiedollisia taitoja painottuen näönvaraiseen hahmottamiseen sekä lapsen oman toiminnan ohjaamista
- aistitoiminnallisten, motoristen ja tiedollisten taitojen yhdentymistä
- lapsen arjessa selviytymistä sekä mahdollisia tukevia/estäviä tekijöitä

Arvioi yksilötoimintaterapian/konsultaation tarpeen

- yksilöterapiaa varten tarvitaan myös lääkärin ja psykologin lausunnot

Pyritään yhdessä koulun ja kodin kanssa löytämään keinot, joilla voidaan helpottaa lapsen arkea
tai löytää uusia keinoja selviytyä.

Vastaanotolle pääsee lääkärin tai koulupsykologin lähetteellä.

Takaisin edelliselle sivulle